<< Главная страница

ARS РОЕТIСА МИСТЕЦТВО, ДОБI СУЧАСНЕКатегории Михайло Орест (Зеров Михайло) ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/
1947р.

Оригинал Часто ввижалось поетам, що слово велике в мистецтвi Ïм, як обранцям, дано мовить потомним вiкам; Повною змiстiв нових ïм здавалася власна епоха, Втiлити значнiсть ïï порив плекали вони. (Мислить подiбно юнак: нiби так не любив ще нiколи Жаден, як вiн, i нiхто радостям так не радiв). Я не дивуюсь, обiтницi роду такого i гасла Чуючи поруч: наш свiт є безнастанна — на жаль, Часто немила — повторнiсть. Вiд заблуду нас порятує Iстини знання тверде, що iсторична доба Не рiвнозначна добi у мистецтвi. Потiк мiж потокiв, В мiрi найпершiй своïм бiгом мистецтво живе; Самодостатнi закони є в нiм, i вони спричиняють Лiт i буяння його як i безкрилий застiй. Все, що епохою зветься, було вже не раз: катаклiзми, Вiйни, технiчнi дива, перевороти i кров. Вглянься в вiки, ти побачиш: мистецтву так званi епохи Шкодили тяжко частiш, нiж допомогу несли. Спiвiснування мистецтва з добою є рiч безсумнiвна, Але залежнiсть пряму око не знайде тонке. Двi величини мистецтво формують: артизм i значливiсть Внутрiшня; ïх осягнеш — створиш в мистецтвi добу. Але що пишеш ти в першiм столiттi чи то у двадцятiм, В сутi i з себе само важить найменше, повiр!
ARS РОЕТIСА МИСТЕЦТВО, ДОБI СУЧАСНЕ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация